Statement

EN:
Portal operator is not Liable for copyright infringement on the ground that no video is not on the server has no way to verify observance of copyright by other operators of websites which ones this videos share. Embedded links as well have only informative character. Web site is only for Slovak and Czech citizens.  On our site are only embeds which ones add our users and not us.

In Slovak Republic: embedding is legal. We are living in Slovak Republic, not more.

SK:
Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za porušenie autorského práva, z dôvodu, že žiadne video sa nenachádza na jeho serveri a nemá možnosť si overiť dodržiavanie autorského práva zo strany iných prevádzkovateľov webstránok, ktorí tieto diela sprístupňujú. Vložené odkazy ako také majú iba informačný charakter. Web slúži iba pre slovenských a českých občanov. Sama SOZA vyhlásila že zdieľanie na slovensku a v česku je povolené!